Ouders

  • Een goed contact tussen ouders en school is essentieel om kinderen zich helemaal thuis te laten voelen op onze school. Door middel van inloopavonden, ouderavonden en 10-minutengesprekken informeren we ouders over de ontwikkeling en resultaten van hun kinderen en onze manier van werken.

    Als er zich situaties voordoen waarin het zinvol is om een gesprek over uw kind te hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. Het initiatief kan hierbij uitgaan van zowel de ouders als de leerkracht. U kunt altijd een afspraak maken!