Onderwijsinspectie

Het meest recente oordeel van de Onderwijsinspectie over onze school vindt u hier:

 

26 mei 2016