Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

Groep 1/2A:
Groep 1/2B:
Groep 3: Femke Jansen en Melanie Holthuisen
Groep 4: Sabina Rikken en Marian Loonen
Groep 5: Juan Carlos Diaz
Groep 6: 
Groep 7: Brigitte Phoelich
Groep 8: Esther Mulder en Marije Kersten

Voorzitter: Sabina Rikken
Penningmeester: Esther Mulder
Notulist: Marije Kersten
Secretaris: Nanda Kuijltjes

De OV vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die belangstelling heeft kan in principe komen luisteren.

Voor vragen over de OV kunt u terecht bij bovenstaande leden.