Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

Groep 1/2: Femke Jansen en Melanie Holthuijsen
Groep 3: Sabina Rikken en Marian Loonen
Groep 4: Juan Carlos Diaz
Groep 5: Richard Janssen
Groep 6: Brigitte Phoelich
Groep 7: Esther Mulder en Marije Kersten
Groep 8: Angela Willems

Voorzitter: Sabina Rikken
Penningmeester: Esther Mulder
Notulist: Marije Kersten
Secretaris: Nanda Kuijltjes

De OV vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die belangstelling heeft kan in principe komen luisteren.

Voor vragen over de OV kunt u terecht bij bovenstaande leden.