Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

Groep 1/2A: Kirsten Tuss
Groep 1/2B: Syl Ouwekerk en Maudy Klomp
Groep 3: Femke Jansen
Groep 4: Sabina Rikken
Groep 5: Juan Carlos Diaz
Groep 6: Neelke Janssen
Groep 7: Brigitte Phoelich
Groep 8: Marije Kersten

Voorzitter: Sabina Rikken
Secretaris: Nanda Kuijltjes
Penningmeester: Esther Mulder

 

De OV vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die belangstelling heeft kan in principe komen luisteren.

Voor vragen over de OV kunt u terecht bij bovenstaande leden.